Skogen har alltid givit oss det nödvändiga. Vi måste vårda den för våra barns skull!